Istota logistyki

Piątek 26 czerwca 2020
Aleksandra Śniegucka

Subiektywnym okiem

Istota logistyki

Dzięki rewolucji przemysłowej tempo rozwoju przestrzeni kreowanej przez człowieka diametralnie wzrosło. Kreatywny umysł wraz z odpowiednim narzędziem w dłoni pozwala tworzyć nowe rozwiązania skutecznie kreujące wartość dla potencjalnych odbiorców.

Zwiększona przystępność do know-how dla prosperujących przedsiębiorstw wygenerowała z czasem potrzebę poszukiwania nowego punktu dla konkurencyjności. W dzisiejszych czasach punktem takim zdecydowanie jest logistyka.

Czym tak naprawdę jest logistyka? Można przytaczać definicje wielu autorów, którzy opisują ją własnymi słowami w konkretny i przejrzysty sposób. Przyznam szczerze jednak, że z początku na pierwszym roku studiów istota tego wyrażenia jednak wciąż do mnie nie trafiała.

Definicja logistyki

W słowniku Cambridge jest ona zdefiniowana jako: „Staranne zorganizowanie skomplikowanego działania w sposób skuteczny oraz efektywny”. Żeby kompletnie i prawidłowo zrozumieć tę definicję należy szczegółowo odnieść się do każdej frazy zawartej w definiującym logistykę zdaniu.

Staranność

Myślę, że dokładne objaśnienie przymiotnika „staranny” jest zadaniem dość trywialnym a zarazem intuicyjnym. Na pewno należy podkreślić fakt, że w odniesieniu do przytoczonej definicji czasownik, który opisuje, ma zostać wykonany w dokładny oraz sumienny sposób. Jest to niezwykle istotne, ponieważ z założenia można zrealizować teoretycznie wszystko, a fakt czy zostanie to wykonane niedbale jest zagadnieniem odrębnym.

Organizowanie

Według definicji zarządzania jest to czynność występująca w sekwencji działań kierowniczych, mająca swoją pozycję zaraz po planowaniu. Griffin wyróżnia ją jako jedną z czterech funkcji procesu zarządzania, do których należą kolejno:

 1. Planowanie i podejmowanie decyzji;
 2. Organizowanie;
 3. Przewodzenie (kierowanie ludźmi);
 4. Kontrolowanie.

W nawiązaniu do omawianej definicji można wnioskować, że planowanie ściśle związane jest z dokonaną czynnością zorganizowania. Istotne jest więc, żeby te dwie funkcje zostały wykonane w sposób rzetelny.

Skomplikowane działanie

Intuicyjność przekłada się na dalszą analizę przytoczonego zagadnienia. Jeżeli działanie, które zostało obrane za cel nie jest skomplikowane a wręcz przystępne do realizacji, można by stwierdzić, że poprzedzające punkty podane w definicji są wręcz zbyteczne.

Po co tak naprawdę wkładać wszelkie starania (w tym głównie czas i energię) na wykonanie czegoś, co może zostać zrealizowane równie efektywnie bez większego wysiłku?

Po co planować i organizować działanie wręcz banalne w realizacji?

Pozostawiam te pytania do indywidualnej oceny. Można jednak zauważyć, że poziom trudności związany z podejmowanym działaniem jest istotny dla rozpatrywanej definicji.

Skuteczność

Krótko zdefiniować można jako umiejętność właściwego wyznaczania oraz realizowania celów w sposób odgórnie założony. Określiłabym to jako pewien poziom, do którego osiągnięcia kieruje się własne działania. Ale co w przypadku, gdy zostanie on pozytywnie przekroczony? Myślę, że wtedy działanie wciąż można nazwać jako skuteczne przy czym stopień jego weryfikowania jest determinowany przez efektywność.

Efektywność

Jest to jedno z moich ulubionych określeń. Do dziś pamiętam rozmowę z promotorką, której przedstawiałam proponowany temat pracy licencjackiej. Gdy tłumaczyła mi, że muszę dokładnie zdefiniować na czym polega efektywność zawarta w temacie, według mnie było to zbędne, ponieważ „efektywnie = dobrze”. ;)

Ostatecznie zdefiniowałam ten wyraz jak należy na potrzebę pracy. Pokazuje to, że efektywność jest dość subiektywnym a wręcz plastycznym pojęciem. Na potrzebę tej definicji rozumiana może być jako wykonanie założonych czynności w sposób oczekiwany, oddający pożądane efekty.

Istota logistyki

Rozłożona na czynniki pierwsze definicja logistyki zaczyna ukazywać jej prawdziwą istotę. Przed moim udaniem się na studia o tym kierunku kojarzyłam ją jedynie jako przewożenie czegoś, chociażby zapasów, tanio i szybko. Zrozumienie jej w ten sposób uwarunkowane jest poznaniem definicji tego słowa przez pryzmat mojej ukochanej gry z dzieciństwa: Heroes of Might and Magic III, którą gorąco każdemu polecam.

Rys. 1. Screen z gry prezentujący opis umiejętności - logistyka

Ventus Trade – Heroes of Might and Magic III logistyka

źródło: Screen autorski z gry: „Heroes of Might and Magic III”

Gra nie dość, że mocno klimatyczna i wciągająca, potrafiła wszczepić w mój umysł sposób logicznego oraz strategicznego myślenia. Logistyka prezentowana w niej jest jako umiejętność związana ściśle z poruszaniem się bohatera po mapie.

Dla tych, którzy nigdy nie mieli styczności z tym tytułem lakonicznie wyjaśnię: gra polega na tym, że gracz posiadając swój zamek, bohaterów, garnizon oraz zasoby najczęściej ma za zadanie wyeliminować przeciwnika dysponującego tymi samymi wartościami. Bohater przemieszcza się wraz ze swoim wojskiem po mapie, co zobrazowane jest animacją jeźdźca na koniu.

Rys. 2. Screen z gry prezentujący trasę ruchu bohatera

Ventus Trade – Heroes of Might and Magic III Gunnar

źródło: Screen autorski z gry: „Heroes of Might and Magic III”

Na obrazku kolorem zielonym zaprezentowana jest trasa, którą może on przebyć w ciągu jednej tury (doby). Dzięki umiejętności „logistyka” zasięg ten staje się większy. I takie było moje rozumowanie w dzieciństwie. Logistyka = dalszy zasięg / przejadę więcej w krótszym czasie.

Prawdę mówiąc jest to zbieżne z omawianą definicją, ponieważ :

 1. Skuteczność = dojadę do celu;
 2. Efektywność = trafię tam w jak najkrótszym czasie;

Dodać do tego należy trochę abstrakcji we wnioskowaniu:

 1. Planowanie i organizowanie = wynika z umiejętności cechującej bohatera;
 2. Skomplikowane działanie = przewiezienie całego wojska wraz z zapasami;
 3. Staranność = wszystkie podjęte działania wykonywane są skrupulatnie, nie dochodzi do sytuacji, w której żołnierze zamiast maszerować zasiadają do biesiady. ;)

Wspomniane cechy pokazują jak istotna jest logistyka w abstrakcyjnym rozumowaniu świata przedstawionego w grze. Waga ta również ma przełożenie w realnym życiu. Właściwie prowadzona logistyka nie raz przełożyła się w działaniach wojennych, chociażby w trakcie II Wojny Światowej.

Na wolnym rynku również panuje swego rodzaju wojna. Logistyka staje się na nim niewiarygodną przewagą . Mogąc zorganizować wszystkie czynności powiązane z nabywaniem, gromadzeniem oraz dystrybuowaniem zapasów mniejszym kosztem od konkurencji, możemy pozwolić sobie na manipulacje cenowe, uzyskując przy tym przewagę nad innymi podmiotami z sektora.

Sytuacja kształtuje się tak samo w przypadku prezentowanej wyżej grze. Mając więcej punktów ruchu możemy:

Przykład zdobywania kopalni
 1. Szybciej zdobywać kopalnie;
 2. Mamy zwiększony dostęp do zasobów;
 3. Możemy szybciej inwestować w zamek oraz rozwój armii;
 4. Mając istotną przewagę pokonujemy wroga.

Rys. 3. Screen prezentujący ekran zwycięstwa w scenariuszu gry

”Ventus

źródło: Screen autorski z gry: „Heroes of Might and Magic III”

Schemat ten oczywiście jest dość okrojony, ale mam nadzieję, że zrozumiały. Na przykładzie gry: Logistyka jest zatem umiejętnością pozwalającą na jak najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w celu uzyskania jak najwyższej konkurencyjności zapewniającej zwycięstwo.

Wiem, że temat został przeze mnie ujęty dość lakonicznie i abstrakcyjnie. Chciałabym jednak, żeby z tego wpisu w pamięci czytelnika pozostał fakt związany z tym, że właściwie organizowana logistyka w połączeniu z innymi czynnikami zapewnia przewagę.

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam
Aleksandra Śniegucka

Jeśli masz jeszcze chwilę, to zajrzyj do:

Możliwości spieniężania samochodu

Wybór pierwszego pojazdu na pierwszy rzut oka zdaje się być prosty. Widząc jednak innowacje technologiczne oraz znając własne możliwości i preferencje pierwotnie łatwa decyzja może stać się dosyć problematyczna do podjęcia.

Przeczytaj cały artykuł

Kredyt samochodowy

Zakup nowego pojazdu zdaje się być zagadnieniem dość trywialnym. Teoretycznie wystarczy wybrać pożądany model i go spieniężyć. Istnieje jednak szereg możliwości i obowiązków związanych z jego nabyciem.

Przeczytaj cały artykuł

Podział pojazdów na segmenty

Wybór pierwszego pojazdu na pierwszy rzut oka zdaje się być prosty. Widząc jednak innowacje technologiczne oraz znając własne możliwości i preferencje pierwotnie łatwa decyzja może stać się dosyć problematyczna do podjęcia.

Przeczytaj cały artykuł

Przegląd faktów na temat kotów Savannah (część 1)

Im dłużej pewien aspekt jest przez nas analizowany zaczynamy dostrzegać „drugie dno”. Analiza pozwala nam na potwierdzenie bądź odrzucenie napływających w naszym kierunku sugestii na pewne tematy. Jednym z nich może być właśnie towarzysząca nam w życiu istotka.

Przeczytaj cały artykuł

Artykuły Vetntus Trade